Advokatfiman Tihinen AB

 

Juridik

  • Brottmål och målsägandebiträdeuppdrag
  • Arvs- och familjerätt
  • Försäkringsrätt - Sak - Personskador
  • Fastighets- och entreprenadrätt - Fukt- och mögelskador, fel i fastighet - Hyres-, bolags-, köp- och avtalsrätt